Jouw privacy is belangrijk bij STERKO

Bewust of onbewust deelt je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw/jullie persoonsgegevens. Daarom zetten wij deze verklaring uiteen hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt.

Het begrip verwerking omvat o.a. verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of ze op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen.

We hebben het hier over jou als (toekomstige) speler, trainer, markeerder, ploegverantwoordelijke of enige andere functie binnen een van de ploegen van onze club, jullie ouders en andere sympathisanten, onze vrijwilligers, onze sponsors, onze leveranciers, maar ook iedereen van een andere organisatie of bedrijf, die met ons in contact staat.

Onder onze verplichtingen onder de nieuwe Privacywetgeving, raden we je aan om dit document goed te lezen zodat je weet waarom en waarvoor we jouw persoonsgegevens verwerken. Daarbij vind je jouw rechten en hoe je deze kan uitoefenen.

Onze Privacyverklaring is onmiddellijk van toepassing en kan je hier terugvinden.

Wens je meer informatie over de privacywetgeving in België dan kan je terecht op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.apd-gba.be.